Algemene Huisregels De Michel Eetcafé & zalen
• Tijdens evenementen is de minimum leeftijd 18 jaar of anders vermeld.
• Indien u geweigerd wordt aan de deur om wat voor reden dan ook bijvoorbeeld; onder invloed (teveel) van alcohol, onder invloed van drugs etc, en gewelddadig naar inziens van de gastheer kan u de toegang geweigerd worden zonder restitutie van uw entreegelden
• Elke gast kan bij aanvang of tijdens de feestavond om zijn legitimatie gevraagd worden je dient dit wettelijk bij te hebben.
• Alle aanwijzingen van medewerkers van De Michel, die verband houden met de huisregels, dienen direct te worden opgevolgd door de gast.
• Klachten kunnen door de gast direct gemeld worden bij de bedrijfsleiding.
• Het is verplicht als gast zijnde medewerking te verlenen bij controles op wapens drugs etc.
• Gevonden voorwerpen kunnen bij de garderobe/ingang of bij de beveiliging tijdens evenementen bij de beveiliging in bewaring genomen.
• Het kan zijn dat er in diverse ruimtes van onze zaak harde muziek gedraaid wordt, houdt hier rekening mee en geef uw oren voldoende rust, gebruik van oordoppen is aanbevolen
• Alcoholhoudende dranken worden verstrekt/geserveerd aan personen vanaf 18 jaar en ouder.
• Aan personen onder de 18 die betrapt worden met alcoholische drank zullen we de bij behorende boetes op u verhalen.
• Bij calamiteiten volg instructies bedrijfsleiding of andere leidinggevende
• Ambtelijke bevoegde ambtenaren, BOA’s en politie dienen zich alvorens het pand te betreden zich te melden bij de Directie van De Michel Eetcafé & zalen of bij de Beveiliging tijdens dit evenement.
• Als u op ons terrein/pand verblijft dient u te zorgen dat u op de hoogte bent van onze Algemene Huisregels. Deze vindt u op de site en de ingang van De Michel Eetcafé & zalen.
• De Michel is niet aansprakelijk voor schade aan u of uw eigendommen

Nieuwe Alcohol-wetgeving
• Vanaf 1 januari 2014 kan en mag er niet meer geschonken en verstrekt worden aan personen onder de 18 jaar. Onder de 18 jaar bent u dus strafbaar als u alcoholische dranken tot u neemt. De bijbehorende boetes respectievelijk (15 jarigen en jonger 40 euro, 16/17 jarigen 90 euro, en voor het horeca bedrijf 1360 euro) zullen we op u verhalen.

Het is verboden om: hierbij kan de toegang tot De Michel ontzegd worden.
• Alcohol van tevoren hebben genuttigd en in kennelijke staat van dronkenschap zijn
• Drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
• Vuurwapens, messen of andere voorwerpen die als wapen kunnen dienen, in bezit te hebben
• Diefstallen of vernielingen te plegen
• Goederen te verhandelen of te helen
• Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen
• Zich discriminerend uit te laten
• Zich door woord of gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie
• Anderen te beledigen.

Het is niet toegestaan
• Eigen drank / etenswaren in De Michel of op het terras van De Michel te nuttigen.
• Anderen gasten lastig te vallen ( zich opdringen).
• Lawaai te maken of op andere wijze overlast te veroorzaken in de directe omgeving van De Michel.
• Zonder toestemming meubilair, attributen, etc te verplaatsen.
• Glaswerk/bekers tijden het evenement naar buiten te nemen, tenzij dit voor consumptie op het terras is, gedurende de openingstijden van het terras.